Werknemer

Op de werknemerkaart kan je alle informatie kwijt

Dominique Amennou avatar
Geschreven door Dominique Amennou
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Werknemers

In LIFT zie je op de werknemerkaart alle informatie over deze persoon. Een werknemer is in loondienst en heeft derhalve een contract. Het aanmaken van een werknemer wordt hier beschreven.

In LIFT heb je hoofdtabs waar je informatie over de werknemer ziet. Op de werknemerkaart zie je informatie over de projecten van de werknemer. Als je op een project klikt opent er informatie in een detailtab. Als je dubbelklikt open je het project.


Basistab

Op het basistab van de medewerker krijg je een snel overzicht van de gegevens van de werknemer. Denk dan bijvoorbeeld aan de laatste contacten in het contactoverzicht, de planning, inzetbaarheid en een overzicht van het P&O.

Voordrachten

Bij voordrachten zie je de projecten en aanvragen waar een medewerker op is voorgedragen. Daarnaast zie je hier ook de vacatures waar een medewerker voor is geselecteerd. Lees hier meer over hoe je een medewerker voordraagt op een project, aanvraag of taak.


Checklist

De checklist gebruik je om aan te geven of bepaalde acties al uitgevoerd zijn op de werknemer. Het is ook mogelijk om hier aantekeningen bij te plaatsen. Deze checklist items zijn zelf te beheren in de opzoeklijsten.


Naast de checklist zou je ook met campagnes kunnen werken. Wij hebben hier de mogelijkheden binnen de campagnes beschreven.

Kennis

Op het 'kennis' tab kun je de inzetbaarheid, kennis en vaardigheden van een medewerker bijhouden. Door op de bolletjes te klikken geef je aan of de medewerker beginner, ervaren, zeer ervaren of juist expert is. Ook kan je aangeven of een werknemer hier ambitie in heeft. Stel dat er een opdracht binnenkomt voor een medewerker met bepaalde vaardigheden kun je deze matchen op inzetbaarheid, kennis en vaardigheden. LIFT kent vele mogelijkheden voor het matchen van het personeel en wordt in het artikel matching verder toegelicht.

Opleidingen

Het 'opleidingen' tab gebruik je om de opleidingen en cursussen van een medewerker te beheren. Indien en diploma een looptijd heeft met een verloopdatum zou je dat hier ook aan kunnen geven. Met een selectie, of een gebeurtenis en actie kan je geattendeerd worden op verlopen of te verlopen diploma's.

P&O

In het 'P&O' tab vind je meer persoonsinformatie over de werknemer. Je ziet hier bijvoorbeeld de contracthistorie van een medewerker, daarnaast kun je hier ook een nieuw contract aanmaken.

Processen

Bij dit tabje zie je of er lopende processen zijn voor de werknemer. Processen zijn zelf te definiëren workflows om een bepaald proces goed te laten verlopen.

Objecten

Bij het tabje 'objecten' zie je welke objecten aan de medewerker gekoppeld zijn, hier kun je eventueel op doorklikken om deze te beheren of wijzigen. Wij kennen 4 typen objecten, namelijk de auto, computers, sleutels en telefoons. In de collectie objecten vertellen wij meer over de mogelijkheden van de objecten.

Functies op de werknemerkaart

De werknemerkaart heeft verschillende functies, bovenstaande nummers vind je hieronder uitgelegd.

  1. Verversen, dit doe je bijvoorbeeld na een wijziging om te controleren of deze correct is doorgevoerd. Als collega's van je ook contact hebben met Eva kun je voor de zekerheid de kaart verversen om te zien of zij wijzigingen hebben aangebracht.

  2. Archiveren, dit doe je als de werknemer uit dienst gaat en je deze volgens de AVG regels uit het systeem wilt verwijderen. Als er nog uren of projecten open staan bij de medewerker zal LIFT hier een melding van geven.

  3. Terugzetten naar potentiële werknemer,

  4. Een nieuw contract aanmaken, als het huidige contract afloopt of als er nieuwe contractsvoorwaarden zijn afgesloten.

  5. Rapportages op de werknemer, je kunt hier specifieke rapportages over de medewerker inzien. Als je rapportages over meerdere medewerkers wilt inzien ga je naar 'monitor'.

  6. Attenties, op deze plek kun je attenties over de medewerker kwijt. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de medewerker alleen Engels spreekt.

Het aanpassen van de detailtabbladen

Onderaan de pagina vind je bij het contactoverzicht de detailtabs. Deze zijn aan te passen zodat je alleen relevante informatie ziet.

Het aanpassen van deze tabbladen doe je door rechtsboven bij de 'punaise' aan te geven welke tabs je op de kaart wilt zien.

Een voorbeeld hiervan is het 'beschikbaarheid' tab, hier zie je de beschikbaarheid in uren van de medewerker.

Onder deze punaise zien wij ook de mogelijkheid om overwerkstandmutaties of vakantiestandmutaties door te voeren.

Heb je vragen over de werknemerkaart?

Neem dan contact op via 015 270 09 99 of [email protected] of chat met ons!

Was dit een antwoord op uw vraag?