Kaartrapportages

Algemene informatie over kaartrapportages

Martin van der Zee avatar
Geschreven door Martin van der Zee
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Kaartrapportages zijn rapporten welke rapporteren over data uit één of meerdere kaarten van een bepaald type. Meerdere kaarten kunnen daarbij alle kaarten - of een selectie van kaarten zijn. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een lijst van alle medewerkers met een bepaalde HR manager.

Een veelgemaakte vergissing is dat gebruikers de algemene (kaart)overzichten verwarren met een kaartrappport. De algemene overzichten zijn met name bedoeld om snel en eenvoudig een overzicht van (een selectie van) kaarten te krijgen.


Kaartrapportages start je als gebruiker, zoals de naam eigenlijk al aangeeft, vanuit een kaart. Kaarten die kaartrapportages ondersteunen hebben in de knoppenbalk een rapportknop:

Open de lijst van beschikbare rapportconfiguraties. Een rapportconfiguratie is beschikbaar als de huidige gebruiker - via één of meerdere gekoppelde rollen - recht heeft op een rapportconfiguratie. Rapportbeheerders kunnen via deze knop en de optie 'Beheer' rapportconfiguraties definiëren op basis van LIFT standaardrapporten.

Klik op 'Beheer' om bestaande rapportdefinities aan te passen of een nieuwe rapportdefinitie aan te maken met de nieuw-knop.

In de keuzelijst komt de lijst van mogelijke rapporten naar voren. Bijvoorbeeld het rapport 'Overzicht van kaartgegevens'; een rapport wat zeer geschikt is voor het maken van lijstrapporten met in te stellen kolommen.

LIFT detecteert of een kaartselectie actief is. Met een checkbox selecteer je:

  • Rapporteer alle geselecteerde kaarten

  • Rapporteer enkel de huidige kaart

Na aanvinken van de gewenste rapportage-optie kies je het te starten rapport.

Was dit een antwoord op uw vraag?