De Checklist

Binnen LIFT kan je op de klantrelatie, de contactpersoon en alle typen medewerkers checklists bijhouden. Met een checklist kan je eenvoudig een controle uitvoeren of bepaalde zaken/acties uitgevoerd zijn. Denk bij een contactpersoon van een klant bijvoorbeeld aan het controleren van de contactgegevens, maar bij een sollicitant bijvoorbeeld aan het opvragen van een ID card. Dit zijn typische checklist items die wij willen afvinken voordat wij verder gaan in een acquisitiegesprek, danwel een sollicitatieproces.

De checklist kan je aanmaken en beheren in het opzoeklijstbeheer en zijn te vinden onder het kopje "Klantrelatie" en "Medewerkers".

In bovenstaande voorbeeld zien wij drie checklist items, namelijk "Introductiegesprek gehad", "Contactgegevens gecontroleerd" en "Algemene informatie verstuurd". Deze checklist mogelijkheden zijn dus enkel bij de contactpersonen te vinden. Op de contactpersoonkaart zullen wij de checklist items als volgt terugvinden.

Onder het hoofdtabblad Checklist kan je de checklist items terugvinden die zojuist zijn aangemaakt in de opzoeklijsten. Wanneer je op een checklist klikt/hem aanvinkt zal het detailtabblad openen aan de onderzijde. Hier kan je zien door wie en wanneer de checklist aangevinkt is. Daarnaast kunnen wij een of meerdere aantekeningen van bij de checklist plaatsen.

Checklist bij de verschillende typen medewerkers

Bij de verschillende typen medewerkers kan je aangeven of een bepaald checklist item "niet tonen", "enkel tonen" en "wijzigbaar" is.

Niet tonen: Door het item op niet tonen te zetten zal dit item niet actief zijn op dit type medewerker en zal je het dus ook niet vinden op dit type medewerkerkaart.

Enkel tonen: Door het item op enkel tonen te zetten zie je de status van dit item, maar kan je het niet wijzigen. Denk dan bijvoorbeeld aan een checklist item dat bij een sollicitant waarde heeft, maar bij een werknemer niet. Een goed voorbeeld is een item "capaciteitentest uitgevoerd".

Wijzigbaar: Alleen een wijzigbaar item kan op de medewerkerkaart aan- en uitgevinkt worden en daarnaast kan hier een aantekening geplaatst worden.

Selecties

Wanneer je de checklists ingericht hebt en de juiste medewerkers, klantrelaties of contactpersonen aangevinkt hebt dan kan je deze oproepen in een lijst door middel van de selecties. Zo zou je een selectie kunnen maken van alle medewerkers waar checklist X aangevinkt is, maar de datum van wijziging ouder is dan Y maanden. Met zo'n selectie kan je snel achterhalen of bepaalde zaken opnieuw gecontroleerd dienen te worden.

In de selecties kan je de checklist items ook combineren met campagnes. Zo zou je bijvoorbeeld alle medewerkers die een BHV cursus hebben gevolgd attenderen op het toekomstig verlopen van het certificaat.

Wil je hier meer over weten?

Neem dan contact op via 015 270 09 99 of [email protected] of chat met ons!

Heb je het antwoord gevonden?