Inhuurkracht

Houdt gegevens bij van inhuurkrachten of ZZPers in LIFT

Martin van der Zee avatar
Geschreven door Martin van der Zee
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Inhuurkracht

Op de inhuurkracht registreer je alle gegevens van een ZZP-er of een medewerker die via een leverancier wordt ingehuurd. Een inhuurkracht is niet in loondienst, heeft geen vakantieopbouw en heeft normaliter beperkte toegang tot LIFT - bijvoorbeeld via het medewerkerportaal.

Ga snel naar:

De inhuurkrachtkaart bestaat, net als de meeste kaarten in LIFT, uit hoofd- en detailtabbladen waarin je verschillende informatie over de ZZP-er of gekoppelde gegevens ziet. Vaak is het zo dat als de gebruiker klikt op een regel in een hoofdtabblad dat dan een detailtabblad met extra informatie wordt geopend onderin de kaart.

Het detailtabblad is vaak ook de plek waar de informatie kan worden aangepast.

Welke hoofd- en detailtabbladen wel of niet zichtbaar zijn wordt bepaald door de aan de gebruiker gekoppelde rechten.

Hoofdtabbladen:

Detailtabbladen:

Tabblad Basis

Op het basistab van de medewerker krijg je een algemeen overzicht van de gegevens van de inhuurkracht. Denk dan bijvoorbeeld aan de NAW gegevens, de aan de ZZP-er gekoppelde aanvragen, projecten en taken, algemene werknemerinformatie en CV informatie.

Tabblad Voordrachten

Bij voordrachten zie je een overzicht van aanvragen, projecten en taken waar de medewerker op is voorgedragen. Het overzicht heeft, afhankelijk van de rechten van de gebruiker, de volgende opties:

Bij aanvinken van deze checkbox worden gearchiveerde voordrachten op aanvragen, projecten en taken ook weergegeven in het overzicht

Exporteer de getoonde lijst naar Microsoft Excel

Daarnaast zie je op dit tabblad ook de vacatures waar de medewerker voor is geselecteerd. Lees hier meer over hoe je een medewerker voordraagt op een aanvraag, project of taak.

Tabblad Checklist

Het checklisttabblad zal enkel getoond worden wanneer de checklist voor inhuurkracht is ingericht in opzoeklijstbeheer.

De checklist gebruik je om aan te geven of bepaalde acties al uitgevoerd zijn op de inhuurkracht. Het is ook mogelijk om aantekeningen bij een item te plaatsen.

Tabblad Kennis

Op het 'kennis' tab kan je de inzetbaarheid, kennis en vaardigheden van een medewerker vastleggen. Voor alle groepen geldt dat items in een groep vallen. Inrichting van de groepen en items binnen inzetbaarheid, kennis en vaardigheden gebeurt vanuit opzoeklijstbeheer.

Door op de bolletjes te klikken geef je aan of de medewerker beginner, ervaren, zeer ervaren of juist expert is. Achter een item kan met de checkbox worden aangeven of een werknemer voor dit item de ambitie heeft om verder te groeien.

Stel dat er een opdracht binnenkomt voor een medewerker met bepaalde vaardigheden kan je deze matchen op inzetbaarheid, kennis en vaardigheden. LIFT kent vele mogelijkheden voor het matchen van het personeel en wordt in het artikel matching verder toegelicht.

Tabblad Opleidingen

Het 'opleidingen' tab gebruik je om de opleidingen, cursussen en diploma's van een medewerker vast te leggen. Indien een diploma/certificaat een looptijd heeft met een verloopdatum zou je dat hier ook aan kunnen geven. Je kan databewaking inrichten om bijvoorbeeld geattendeerd te worden op het verlopen van bepaalde certificeringen van je medewerkers. Daarnaast kan je op dit tabblad ook gegevens registreren over de vervoersmogelijkheden van de medewerker.

Bij dit tabblad horen ook de detailtabbladen 'Cursussen' en 'Diploma's'.

Tabblad P&O

In het 'P&O' tab vind je meer persoonsinformatie over de inhuurkracht. Hier kan bijvoorbeeld het adviesuurtarief en het interne tarief van de ZZPer vastleggen.

Verder kan je de inhuurkracht hier koppelen aan een urenmanager of HR medewerker.
Deze manager kan dan de uren controleren en/of vakantieverzoeken van de medewerker beoordelen.

Tabblad Objecten

Bij het tabje 'objecten' zie je welke objecten aan de medewerker gekoppeld zijn, hier kun je eventueel op doorklikken om deze te beheren of wijzigen. Wij kennen 4 typen objecten, namelijk de auto, computers, sleutels en telefoons. In de collectie objecten vertellen wij meer over de mogelijkheden van de objecten.

Inhuurkracht aanmaken

Voor het aanmaken van een nieuwe inhuurkracht / ZZPer ga je naar:

Startpagina in de snelkoppelingenbalk. De snelkoppelingbalk is de strook met mogelijk te starten functies aan de linkerkant van het LIFT scherm. Ga naar dit scherm om naar 'Acties...' te gaan.

Met het acties-veld op de startpagina kunnen snel acties gestart worden. Typ hier 'inhuur' en kies de optie 'Nieuwe kaart - Inhuurkracht' om direct een nieuwe inhuurkracht aan te maken.

Een andere mogelijkheid is om vanuit de kaarttegel 'Inhuurkrachten' via het inhuurkracht-icoon op de tegel een inhuurkracht aan te maken. Voorwaarde is dan uiteraard wel dat in de startpagina-inrichting gebruik gemaakt wordt van de kaarttegelwidget 'Overzicht - Inhuurkrachten'.

Functies op de inhuurkrachtkaart

De inhuurkrachtkaart heeft verschillende algemene- en kaartspecifieke functies.


Algemene functies:

Openstaande wijzigingen in de kaart definitief doorvoeren.

Openstaande wijzigingen ongedaan maken.

De gegevens van de kaart verversen.

De inhuurkracht archiveren. Als er nog uren en/of projecten open staan bij de inhuurkracht zal LIFT hier een melding van geven.

Wanneer de kaart onderdeel is van een selectie van kaarten navigeer je met deze knop naar de vorige kaart.

Wanneer de kaart onderdeel is van een selectie van kaarten navigeer je met deze knop naar de volgende kaart.

In 'Navigeren' kan een fragment van de medewerkernaam worden ingevoerd. Met de '...' knop kan worden aangevinkt in welke type medewerkers je wilt zoeken.

Kaartspecifieke functies:

Afhankelijk van de rechten van de gebruiker en de vastgezette kaartspecifieke functies ziet de gebruiker meer of minder van onderstaande functies:

Inhuurkracht terugzetten naar potentiële werknemer.

Nieuw document koppelen. Deze knop is enkel zichtbaar wanneer documentsjablonen gedefinieerd zijn op het inhuurkrachtkaarttype en de huidige gebruiker recht heeft op één of meerdere documentsjablonen. Documenten worden zichtbaar in het contactoverzicht van de inhuurkracht.

Nieuwe e-mail verzenden. Deze knop is enkel zichtbaar wanneer e-mailsjablonen gedefinieerd zijn op het inhuurkrachtkaarttype en de huidige gebruiker recht heeft op één of meerdere e-mailsjablonen. Verzonden e-mail wordt zichtbaar in het contactoverzicht van de werknemer.

Start een kaartrapportage over deze (selectie van) inhuurkrachtkaart(en).
Enkel wanneer een gebruiker recht heeft op één of meerdere rapporten of rapportbeheer is deze knop zichtbaar.

Start kaartspecifieke acties. Hier kan je kiezen voor documentsjabloonbeheer en e-mailsjabloonbeheer. De acties zijn rechtafhankelijk beschikbaar.

Detailtabblad beheer. Je kan detailtabbladen openen door te klikken op relevante samenvattingen in de hoofdtabbladen of je kan ze via detailtabbladbeheer openen. Daarnaast kan je snel alle detailtabbladen openen of sluiten of via de detailtabblad manager vastzetten aan de kaart. Een volgende keer openen van de kaart zal dan de gepinde detailtabbladen ook direct openen.

Open de helppagina van deze kaart.

Knoppenbalkbeheer. Hier kan je aanvinken welke van de kaartspecifieke functies direct als knop boven de kaart staan. Daarnaast kan je vanuit dit menu minder vaak gebruikte acties starten.

Openen van bestaande inhuurkrachtkaart

Om een bestaande inhuurkrachtkaart te openen zijn er verschillende mogelijkheden:

Typ hier een fragment van de naam van de medewerker en klik op zoeken. Inhuurkrachten zijn te te herkennen aan het inhuurkracht-icoon:

Een andere manier om een bestaande inhuurkrachtkaart te openen is om via de startpagina naar het actieveld te navigeren. Typ hier 'inhuur' en kies de optie 'Overzicht - Inhuurkrachten'. In het overzicht dubbelklikken op de gewenste naam van een medewerker opent de desbetreffende inhuurkrachtkaart.

Was dit een antwoord op uw vraag?