Een werknemercontract maak je aan op de (potentiële) werknemerkaart

Je hebt bij het aanmaken de keuze tussen het aanmaken van een nieuw contract of om mutaties door te voeren in het huidige contract. Een mutatie zou bijvoorbeeld een salarismutatie of een verandering in contractspercentage kunnen zijn.

Vervolgens kun je alle basisgegevens met betrekking tot het contract invullen. Denk daarbij aan de looptijd, een eventuele proefperiode, het contractspercentage, de functie, het salaris en de op te bouwen vakantiedagen.

Vakantiedagen

Let op: vul altijd de vakantiedagen in op basis van een full-time contract. Bij het invullen van het contractpercentage zal LIFT precies het juiste aantal vakantiedagen uitrekenen. Mocht een medewerker meer of minder uren gaan werken dan is wijzigen van het contractpercentage voldoende en hoef je niet telkens het aantal vakantiedagen uit te rekenen.

Verdere details invullen op het gecreëerde werknemercontract

Door dubbel te klikken op het contract open je de contractkaart. Hier kan je verdere gegevens aanvullen als het advies- en interne tarief, de functiebeschrijving, salarisspecificatie, eigen bijdragen, of er een heffingskorting moet worden toegepast en de contractstatus.

Documentsjablonen

Op het moment dat je een contract op de medewerkerkaart hebt aangemaakt is dit ook de plaats waar je sjablonen voor bijvoorbeeld een contractvoorstel kunt definiëren. Het is van belang dat het sjabloon voor het contractvoorstel op de contractkaart wordt aangemaakt, omdat je daar ook de juiste samenvoegvelden kunt vinden.

 Wil je hier meer over weten?

Neem dan contact op via 015 270 09 99 of [email protected] of chat met ons!

Heb je het antwoord gevonden?