Om een project te kunnen draaien zijn er voordrachten nodig

Een voordracht is hetgeen dat wordt aangeboden aan de klant en dus ook actief moet zijn op het project. Feitelijk creëren wij hiermee de mogelijkheid om je dienst te factureren. Binnen LIFT kennen wij drie typen projecten en binnen elk type project werken wij met verschillende soorten voordrachten. Hieronder beschrijven wij de mogelijke voordrachten per type project.

Persoonsproject

Op een persoonsproject gaat LIFT er vanuit dat jouw collega's (dus personen) de uren moeten verantwoorden. Deze urenregistratie is de kern van de omzet die wordt gegenereerd op het project. Op dit type project kent LIFT een persoonsvoordracht, een activiteitsgroepvoordracht en een budget- en planningsgroep.

  • Met een persoonsvoordracht draag je één individu voor op dit specifieke project. Deze voordracht heeft een eigen uurtarief en een eigen looptijd. Daarnaast kan je aan deze persoonsvoordracht meerdere uurtypen en declaraties toekennen. Daarmee bied je de medewerker mogelijkheid om op specifieke uurtypen en declaratiesoorten te schrijven in de urenkaart. Uiteraard is het mogelijk om meerdere persoonsvoordrachten op een project te plaatsen en bied je ze allemaal een eigen looptijd en uurtarief aan en eventueel eigen uur- en declaratiesoorten.

  • Met een activiteitsgroepvoordracht bied je een vooraf gedefinieerde groep de mogelijkheid om tijd en/of declaraties te schrijven op een project. Denk dan bijvoorbeeld aan een groep "technisch tekenaar" of "junior consultant". Deze groep heeft een eigen looptijd en een eigen uurtarief. Daarnaast ken je ook aan deze groep de uur- en declaratiesoorten aan. Het grote verschil met de persoonsvoordracht is dat de activiteitsgroep door de medewerker geactiveerd dient te worden in de urenkaart. De activiteitsgroepvoordracht is vooral handig bij langlopende projecten waar je vooraf niet weet welke medewerker het werk gaat uitvoeren en het ook niet van belang is welke medewerker het doet. Dit is open project voor de activiteitsgroep, welke dus allen gebruik kunnen maken van het eventuele beschikbare budget.

  • De budget- en planningsgroep (BPG) zit een beetje tussen een persoonsvoordracht en een activiteitsgroep in. Hier is het namelijk wel van belang welke medewerker het werk uitvoert, echter weet je nog niet wanneer het project daadwerkelijk uitgevoerd dient te worden. Om deze reden weet je nog niet wie er op dat moment beschikbaar is en welke medewerker het project dus gaat uitvoeren. Bij de BPG werk je met een vooraf vastgesteld budget(ten) die je later onderverdeelt aan één of meerdere medewerkers. Deze medewerkers kan je vanuit de budgetten inplannen. Het grote voordeel hiervan is dat je als projectverantwoordelijke meer controle houdt over je project en de daarbij behorende budgetten dan bij een activiteitsgroep. De BPG kan bij het aanmaken van het project aangemaakt worden, of onder het hoofdtabbblad voordrachten.

Artikelproject

Bij een artikelproject lever je een artikel die eenmalig of wederkerend in rekening wordt gebracht bij de klant. Denk dan bijvoorbeeld aan softwarelicenties of een onderhoudscontract die eenmalig, maandelijks of jaarlijks wordt gefactureerd. De artikelvoordracht kan een eigen looptijd en een eigen prijs hebben. De (standaard) artikelen dienen onder de processen aangemaakt en beheerd te worden.

Let op!: Op dit project kunnen geen uren geschreven worden.

Artikelvoordrachten

Vrij-productproject

Een vrij-productproject is een uitzondering, want hier worden geen personen of standaard artikelen voorgedragen. Vrije producten zijn producten of diensten die je eenmalig factureert en waar binnen de software ook geen standaard voor is. Dit zou bijvoorbeeld een factuur kunnen zijn naar een bedrijf om de kosten van een beursstand te delen.

Vrij-productvoordrachtWil je hier meer over weten?

Neem dan contact op via 015 270 09 99 of [email protected] of chat met ons!

Heb je het antwoord gevonden?