Vakantiestandmutatie

Het wijzigen van de vakantiestand van een medewerker doe je op de medewerkerkaart. Een mutatie aanbrengen in de vakantiestand van de medewerker kan in verschillende gevallen nuttig zijn. Veel bedrijven kiezen ervoor om een medewerker maximaal 5 vakantiedagen mee te laten nemen naar het volgende jaar. In zo'n geval is de vakantiestandmutatie ideaal. Mocht het bij jouw bedrijf gebruikelijk zijn om medewerkers vakantiedagen bij te laten kopen dan kun je dat ook via de vakantiestandmutatie oplossen.

Als je het tabje 'vakantiestandmutaties' niet ziet staan kun je deze openen via de detailtabmanager.

Detailtabmanager

Wijzigen van de vakantiestand

De vakantiestand wijzig je door een nieuwe mutatie aan te brengen. Je klikt op de knop 'vakantiestandmutatie toevoegen' die in het screenshot aangegeven is met de groene pijl. Wil je de weergave veranderen van Dagen naar Uren dan kun je dat doen bij de blauwe pijl in het screenshot.

Vakantiestandmutaties

Opties

Als je een nieuwe vakantiestandmutatie toevoegt heb je twee mogelijkheden. Je kunt er (1) voor kiezen om de vakantiestand te wijzigen met een bepaald aantal uren of dagen. De andere optie is om (2) een nieuwe beginstand in te geven.

Vakantiestand muteren

Voor de volledigheid wordt de mutatie ook getoond in de vakantiestand in het medewerkerportaal. Daarmee heeft de medewerker altijd een volledig beeld over hoe zijn of haar vakantiestand tot stand is gekomen.

Wil je hier meer over weten?

Neem dan contact op via 015 270 09 99 , mail naar [email protected] of chat met ons!

Heb je het antwoord gevonden?