Wat is een rol?

Met de zelf te definiëren rollen kan je door middel van rechten bepaalde functionaliteit aan een medewerker toekennen. Binnen jouw omgeving kunnen meerdere rollen gedefinieerd worden. Daardoor kan je de medewerkers in één of meerdere rollen plaatsen. Denk dan bijvoorbeeld aan een medewerker die een sales rol heeft, maar ook inzicht moet hebben in de voortgang van projecten. Deze medewerker zou je binnen de rol Accountmanager en de rol Projectmanager kunnen plaatsen.

De rollen aan een gebruiker toekennen

Screenshot van een gebruikerskaart met gekoppelde rollen.

Bij bovenstaande gebruiker zien wij dat hij een supervisor is. Dat wil zeggen dat hij automatisch binnen zijn licentie alle rechten krijgt. Iemand die een beperkte licentie heeft (bijvoorbeeld een medewerkerportaal) zal dus nooit een supervisor zijn. Vaak wordt de applicatiebeheerder of een medewerker van het secretariaat de supervisor. Wil je meer weten over de verschillende licenties?

Inrichten van de rollen

Tijdens de onboarding zal onze consultant gezamenlijk met jou de rollen bepalen. Gezamenlijk wordt er een inventarisatie gemaakt van de benodigde functionaliteit per type medewerker. Voorbeelden van rollen zijn: Management, Secretariaat, Accountmanager, Recruiter en Urenschrijver. Elke organisatie kan haar rollen zelf bepalen. Dat wil zeggen, de naam van de rol, maar ook de rechten tot in detail inrichten. 

Screenshot van een rollenkaart waar de rechten verdeeld worden.

Hierboven zie je dat voor de rol Accountmanager op Projecten bepaalde lees en schrijfrechten is toegekend. Daarmee kunnen wij de functionaliteit enkel tonen, ook wijzigbaar maken, of juist helemaal laten verdwijnen. Een mooi voorbeeld van een recht die je enkel bij een paar mensen zou willen neerleggen is het factureren.

Naast de functionaliteit op specifieke kaarten kunnen wij ook alle documenten, e-mails, processen en rapportages toekennen aan de rollen. Je zou als teamleider bijvoorbeeld wel beoordelingsgesprekken in mogen zien, maar niet de medewerkercontracten! 

 Wil je hier meer over weten?

Neem dan contact op via 015 270 09 99 of [email protected] of chat met ons!

Heb je het antwoord gevonden?