Alle collecties
Rapportages
Kaartrapportages
Rapport - Overzicht van lopende medewerkercontracten
Rapport - Overzicht van lopende medewerkercontracten

Medewerkercontractselectie gebruiken voor medewerkeroverzichten

Martin van der Zee avatar
Geschreven door Martin van der Zee
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Met name op het gebied van rapportages kan het gewenst zijn om overzichten te genereren met informatie die (deels) uit het huidige contract van medewerkers komt.

Zo valt te denken aan een lijst van medewerkers met hun huidige functie, contractsoort of bijvoorbeeld hoofdvestiging.

Met selecties vanuit de werknemer kan je die hierboven genoemde velden echter niet selecteren omdat deze niet één op één uit de medewerkerkaart komen, maar gekoppeld zijn via één van de mogelijk meerdere contracten. Er is echter altijd maar één huidig contract.

Om een overzicht te maken van medewerkers en hun functie zal je vanuit de medewerkercontractkaart een selectie moeten maken op enkel die contracten die op een gegeven moment actief zijn. Dat kan met onderstaande selectie:

Als je een dynamische selectie wilt gebruiken met een relatieve peilperiode op vandaag dan ziet de selectie er zo uit:

Nadat deze selectie actief is zal je dan vanuit de contractkaart zien dat LIFT merkt dat er een selectie op de huidige (contract)kaart(en) zit door de optie te bieden om voor rapportages de selectie te gebruiken of enkel de huidige kaart.

Kies hier voor 'Rapporteer alle geselecteerde kaarten'.

Mocht het rapport 'Overzicht van kaartgegevens' nog niet gedefinieerd zijn via rapportbeheer dan kan dat alsnog gedaan worden met een opzet zoals bijvoorbeeld:

Met dit rapport krijg je dan een overzicht van medewerkers, woonplaats en enkele velden van het huidig geldende contract.

Was dit een antwoord op uw vraag?