Uren accorderen

Ingediende uren controleren

Martin van der Zee avatar
Geschreven door Martin van der Zee
Deze week bijgewerkt

Na het indienen van de uren kan de medewerker de uren tot en met deze indiendatum niet meer aanpassen en kunnen ingevoerde uren gecontroleerd en geaccordeerd worden.

Voor optimalisatie van het facturatieproces is het belangrijk dat medewerkers dagelijks schrijven uren en wekelijks indienen. Zie het uren indienenartikel voor meer informatie.

Na controle en accorderen van de uren van alle medewerkers op een project is het project gereed voor facturatie. Het controleren en accorderen van de uren kan een taak zijn van een projecteider, back-office medewerker, HR manager, urenmanager of klant via de klantgoedkeuringsmodule.
Zijn uren onjuist geregistreerd dan kan bijv. een back-office medewerker de indiendatum van een medewerker terugzetten d.m.v. de heropenen functionaliteit.

Een projectleider kan in het projectleiderportaal zowel uren (als urenbewaker) als conceptfacturen (als factuurbewaker) beoordelen.

In andere situaties kan gebruik gemaakt worden van de urenbewakingswidget om inzicht te krijgen welke uren zijn ingediend, maar nog niet geaccordeerd.
Na controle van de ingediende uren kan een gebruiker met recht op de back-office urenkaart de uren accoderen en daarbij de akkoorddatum van een medewerker zetten.

Wanneer alle uren van gekoppelde medewerkers aan een project geaccordeerd zijn voor een eerstvolgende factuurperiode kan het project worden gefactureerd.

Was dit een antwoord op uw vraag?