Alle collecties
LIFT Configuratie
Sjablonen
E-mail-, Proces en Documentsjablonen
E-mail-, Proces en Documentsjablonen

Je kunt eenvoudig sjablonen opstellen

Dominique Amennou avatar
Geschreven door Dominique Amennou
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Sjablonen

Als organisatie kan je met sjablonen werken voor bijvoorbeeld acquisitie, HR of marketing. Denk dan aan standaard mailtjes ten behoeve van opvolging van afspraken, standaard documenten als een offerte en arbeidsovereenkomsten, maar ook zelf te definiëren processen voor bijvoorbeeld de indiensttreding van een nieuwe medewerker .

Binnen LIFT kan je op de gewenste locatie sjablonen creëren en aanbieden aan de gebruikers die dit nodig hebben. 

Locatie van sjablonen

De sjablonen worden enkel aangeboden op de kaarttype waar ze aangemaakt zijn. Je zou dus een offerte of een geheimhoudingsverklaring op een aanvraag aan kunnen maken, maar een arbeidsovereenkomst creëer je op de medewerkerkaart. Het sjabloonbeheer vind je onder de toverstaf. Hier kan je standaard documenten, e-mails en processen definiëren.

Als de sjablonen gedefinieerd zijn kan je onder het huisje (1) een proces opstarten. Onder het document (2), kan je standaard documenten genereren welke gevuld worden met zaken die bekend zijn op deze aanvraag. Daarnaast vind je een e-mailknop (3), waarmee je standaard e-mails vanuit het gedefinieerde sjabloon kunt versturen. Uiteraard kunnen deze documenten en e-mails nog gewijzigd/gepersonaliseerd worden.

Kom je er niet uit en wil je dat wij even meekijken?

Neem dan contact op via 015 270 09 99 of [email protected] of chat met ons!

Was dit een antwoord op uw vraag?