De backoffice urenkaart is beschikbaar wanneer de juiste rechten op een rol zijn toegekend. Deze urenkaart is hetzelfde als de eigen urenkaart, met uitzondering dat door de toegekende rechten meer acties beschikbaar zijn en de urenkaarten van alle medewerkers kunnen worden geopend.

Openzetten van de urenkaart

Een urenmanager, de backoffice of de applicatiebeheerder kan de urenkaart weer open zetten als een medewerker al uren ingediend of geaccordeerd heeft. Dit kan vanuit de backoffice urenkaart.

Je komt hier door de werknemer op te zoeken en naar zijn/haar urenkaart te gaan:

Screenshot van de zoekbalk met een indicatie van de backoffice urenkaart.

Je kan hier ook komen als je al in de werknemerskaart zit:

Screenshot van de werknemerskaart met een indicatie van de backoffice urenkaart.

Om de ingediende/geaccordeerde uren weer open te zetten, klik je op de datum van de dag vóór de verkeerd ingediende/geaccordeerde uren. Je krijgt dan de keuze om alle uren open te zetten (''alles indienen t/m deze dag''), of de uren voor een bepaald project (''indienen t/m deze dag voor...'').

Voorbeeld: De uren van week 36 (6 t/m 12 september) moeten opengezet worden. Je klikt dan op de laatste dag van week 35 (5 september) en klikt op ''Alles indienen t/m deze dag''. De indiendatum wordt dan teruggezet naar 5 september, waardoor de periode na 5 september weer beschikbaar is voor de medewerker.

Screenshot van de backoffice urenkaart.

Na opslaan staat de urenkaart weer open en kan de medewerker zijn/haar uren opnieuw indienen.

Klantgoedkeuringsverzoek intrekken, opnieuw versturen of goedkeuren

Wanneer op een project klantgoedkeuring is geactiveerd, is het ook mogelijk om via de backoffice urenkaart een klantgoedkeuringsverzoek in te trekken, opnieuw te versturen of al goed te keuren.

Screenshot van klantgoedkeuringsverzoek intrekken, opnieuw versturen of goedkeuren.

Wil je meer weten over de backoffice urenkaart?

Neem dan contact op via 015 270 09 99 of [email protected] of chat met ons!

Was dit een antwoord op uw vraag?