Als specialist in de projectadministratie kent LIFT drie soorten facturatie en vele inrichtingsmogelijkheden

Tijdens de implementatiefase van jullie LIFT omgeving zal onze consultant samen met jou de wensen en behoeften van jouw organisatie binnen de facturatie bespreken. In hoofdlijnen kennen wij de volgende drie facturatie soorten:

Binnen deze 3 hoofdgroepen van facturatie kennen wij natuurlijk allerlei inrichtingsmogelijkheden. Deze kunnen op bedrijfs- klant- en projectniveau ingericht worden. Zo heeft jouw klant altijd de factuur die ze verwacht.

Hoe factureer ik?

Indien de facturatie ingericht is en er projecten zijn welke reeds factuurvoorstellen hebben, dan kan je in het factuuroverzicht alle facturen vinden. Indien je enkel een specifieke klant, danwel project wilt factureren kan je uiteraard ook vanaf de klant- of projectkaart de facturen versturen.

Waar richten wij de facturatie in?

Onze consultant helpt jou natuurlijk om de facturatie netjes in te richten. De basis wordt gelegd in de systeeminstellingen, waar het factuursjabloon en de basisinrichting gezamenlijk ingeregeld zal worden.

Naast de basisinrichting kunnen wij op de klantkaart en het project zaken inrichten die van invloed zijn op het facturatieproces of op de factuur zelf. Denk dan bijvoorbeeld aan accorderingslagen van de uren en/of de factuur. Wij kennen onder andere het urenakkoord van de urenmanager, een klantgoedkeuring van de uren, maar ook een factuurakkoord van de projectleider. Misschien wil je wel een urenspecificatie meesturen of extra bijlagen bij de factuur.

Tegenwoordig zien wij ook steeds vaker dat de klant aan reversed billing / self billing doet, waardoor je zelf geen factuur meer dient te versturen.

Kortom, LIFT kent vele mogelijkheden welke wij in deze collectie met artikelen uiteenzetten.

Wil je hier meer over weten?

Neem dan contact op via 015 270 09 99 of [email protected] of chat met ons!

Heb je het antwoord gevonden?