Binnen LIFT kunnen vele documenten gecreëerd en opgeslagen worden, denk dan bijvoorbeeld aan een:

  • Arbeidsovereenkomst
  • Opdrachtbevestiging
  • Offerte
  • Lease overeenkomst
  • Gebruikersovereenkomst
  • Algemene Voorwaarden
  • etc.

Veel van deze documenten moeten door één of meerdere partijen ondertekend worden. Vroeger ging dit natuurlijk allemaal met pen en papier, maar tegenwoordig doen wij dit zoveel mogelijk digitaal. Door middel van de CM Sign integratie kan je binnen LIFT een document ter ondertekening aanbieden aan één of meerdere ondertekenaars. Super eenvoudig en het bespaart je een hoop tijd en papier. Maar misschien nog wel het belangrijkste, doordat het zo eenvoudig is zal men eerder die handtekening eronder te zetten.

Het voorbereiden van het document

Het document zal in het documentsjabloon het samenvoegveld «Ondertekenaarstabel» moeten bevatten. Deze kan je plaatsen op de locatie(s) waar je de handtekening van de ondertekenaar(s) wil hebben. Moet er op andere pagina's ook een paraaf geplaatst worden? Plaats dan het samenvoegveld «Paraaftabel» toe op de locaties waar je een paraaf zou willen hebben. Alle overeenkomsten kunnen vanuit zelf op te stellen sjablonen aangemaakt en ingericht worden. Hier zitten geen hoeveelheidsbeperkingen aan.

Het starten van het digitaal ondertekenen

Wanneer je het document ter ondertekening aan wilt bieden kan dit eenvoudig door te klikken op het hondenpootje.

Daardoor open je het volgende dialoog, waar je de eigenaar van het document bepaald en de ondertekenaars kunt aangeven. Bij de ondertekenaars kan je ook een ronde aangeven, daarmee kan je bepalen of er een volgorde voor de ondertekening is. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de werkgever eerst dient te ondertekenen en daarna de werknemer. Eventueel kan je nog bijlagen toevoegen ter parafering. 

Bewaking van het te ondertekenen document

CM Sign stuurt een geautomatiseerde e-mail met de te ondertekenen documenten naar de ondertekenaars. Binnen LIFT zie je per ondertekenaar of deze persoon het document al ondertekend heeft en als iedereen het document daadwerkelijk ondertekend heeft krijgt iedereen van CM Sign het ondertekende document weer in de e-mail aangeboden. Binnen LIFT zullen wij het ondertekende document en het Audit report opslaan. 

Overzicht van verzonden documenten

Binnen LIFT bieden wij een rapport aan waar je alle verzonden documenten ziet en de status die dit document heeft. Dit rapport kan je eenvoudig aanmaken in de monitoring en met rechten toekennen aan de specifieke rollen en daarmee de gebruikers die deze rapportage in zouden mogen zien.

Heb je nog vragen over de CM sign integratie?

Neem dan contact op via 015 270 09 99 of [email protected] of chat met ons!

Heeft u het antwoord gevonden?