Rapportages beheren

Beheren en configureren van rapporten

Martin van der Zee avatar
Geschreven door Martin van der Zee
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Rapporten definieer je via 'Rapporten beheren' in het optiemenu van de startpagina:

Startpagina in de snelkoppelingenbalk. De snelkoppelingbalk is de strook met mogelijk te starten functies aan de linkerkant van het LIFT scherm. Ga naar dit scherm om naar het optiemenu te navigeren.

Het optiemenu heeft, afhankelijk van de rechten van de gebruiker, diverse beheeropties. Kies 'Rapporten beheren' voor het maken van rapportconfiguraties. De knop staat rechts van het 'Acties...' veld.

Als rapportbeheerder kan je vanuit "Rapporten beheren" algemene rapporten, kaartrapporten en overige rapporten beheren. Overige rapporten zijn rapporten die gekoppeld zijn aan het 'Medewerkerportaal', 'Niet ingediende urenwidget', de verschillende pllanningportalen en de urenregistratiekaarten.

Kaartrapporten kunnen ook vanuit een specifiek kaarttype beheerd worden.

Algemene rapporten zijn onderverdeeld in categorieën/modules zoals artikelen, medewerkers, projecten, urenregistratie en veel meer. De uitleg over hoe algemene rapporten gestart kunnen worden is hier te vinden.

In rapportbeheer zijn de volgende opties te vinden:

Gebruik de 'Maak een nieuw rapport' knop rechtsboven in de dialoog om een nieuwe rapportconfiguratie toe te voegen. De instellingsmogelijkheden van een rapport verschillen van rapport tot rapport. Rapportmogelijkheden verschillen per gekozen module en kaart.

Met de knop 'Kopieer een bestaand rapport' kan een nieuwe instantie van een rapportconfiguratie worden toegevoegd. Zo kan je snel een nieuwe rapportinstantie toevoegen die slechts op een beperkt aantal instellingen verschilt van een reeds bestaande configuratie. Je zal wel altijd de naam van het rapport moeten wijzigen zodat het rapport duidelijk selecteerbaar wordt.

Een rapportconfiguratiebestand (XML bestand) met drag & drop in een module of kaart gesleept worden of via de optie 'Rapportconfiguratie uploaden' worden toegevoegd.

Wijzig de rapportconfiguratie. De rapportconfiguratie bevat de aangepaste naam waaronder het rapport zichtbaar is, de rollen die beschikking hebben over dit rapport en de specifieke rapportinstellingen. Deze instellingen zijn per rapport sterk verschillend.

Na het selecteren van een rapportconfiguratie wordt deze optie getoond. Gebruik deze optie om een rapportconfiguratie te verwijderen.

Na het selecteren van een rapportconfiguratie wordt deze optie getoond. Gebruik deze optie om een rapportconfiguratie te starten. Op die manier kan getest worden of een rapportconfiguratie naar wens rapporteert.

Na het selecteren van een rapportconfiguratie wordt deze optie getoond. Met deze optie kan je de rapportconfiguratie downloaden. Het rapportconfiguratiebestand kan weer geupload worden in een andere LIFT omgeving.

Een rapportconfiguratie die gedownload is kan in het 'Bestaande rapporten' blok gesleept worden om te worden geimporteerd / geupload binnen de geselecteerde kaart of module. Dit wordt dus alleen ondersteund middels drag & drop.

Afhankelijk van de gekozen categorie/module zijn verschillende rapporten beschikbaar die geconfigureerd kunnen worden tot rapportinstanties.

Ieder rapport heeft een 'Rapportinformatie'- en een 'Opties' tabblad. Het rapportconfiguratietabblad bevat standaardinstellingen voor een rapport. Het optiestabblad is voor ieder rapport - en voor iedere rapportconfiguratie verschillend.

Rapportages op de API worden beheerd in API beheer.

Was dit een antwoord op uw vraag?