Potentiële sollicitant

Mogelijke kandidaten vastleggen als potentiële sollicant

Martin van der Zee avatar
Geschreven door Martin van der Zee
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De potentiële sollicitant is een interessante kandidaat voor de organisatie, maar de potentiële sollicitant heeft (nog) niet gesolliciteerd. Wanneer de kandidaat solliciteert promoveer je de potentiële sollicitant naar sollicitant.


Ga snel naar:

De potentiële sollicitantkaart bestaat, net als de meeste kaarten in LIFT, uit hoofd- en detailtabbladen waarin je verschillende informatie over de potentële sollicitant of gekoppelde gegevens ziet. Vaak is het zo dat als de gebruiker klikt op een regel in een hoofdtabblad dat dan een detailtabblad met extra informatie wordt geopend onderin de kaart.

Het detailtabblad is vaak ook de plek waar de informatie kan worden aangepast.

Welke hoofd- en detailtabbladen wel of niet zichtbaar zijn wordt bepaald door de aan de gebruiker gekoppelde rechten.

Hoofdtabbladen:

Tabblad Basis

Op het basistab van de potentële sollicitant krijg je een algemeen overzicht van de gegevens van de potentële sollicitant. Denk dan bijvoorbeeld aan de NAW gegevens en recruitmentinformatie.

Tabblad Vacatures

In het tabblad vacatures worden de vactures getoond waaraan de potentële sollicitant gekoppeld is. Het overzicht heeft, afhankelijk van de rechten van de gebruiker, de volgende optie:

Bij aanvinken van deze checkbox worden gearchiveerde vacatures ook weergegeven in het overzicht

Tabblad Kennis

Op het 'kennis' tab kan je de inzetbaarheid, kennis en vaardigheden van een potentiële sollicitant vastleggen. Voor alle groepen geldt dat items in een groep vallen. Inrichting van de groepen en items binnen inzetbaarheid, kennis en vaardigheden gebeurt vanuit opzoeklijstbeheer.

Door op de bolletjes te klikken geef je aan of de potentiële sollicitant beginner, ervaren, zeer ervaren of juist expert is. Achter een item kan met de checkbox worden aangeven of een potentële sollicitant voor dit item de ambitie heeft om verder te groeien.

Stel dat er een opdracht binnenkomt voor een potentiële sollicitant met bepaalde vaardigheden kan je deze matchen op inzetbaarheid, kennis en vaardigheden. LIFT kent vele mogelijkheden voor het matchen van het personeel en wordt in het artikel matching verder toegelicht.

Potentiële sollicitant aanmaken

Voor het aanmaken van een nieuwe potentiële sollicitant ga je naar:

Startpagina in de snelkoppelingenbalk. De snelkoppelingbalk is de strook met mogelijk te starten functies aan de linkerkant van het LIFT scherm. Ga naar dit scherm om naar 'Acties...' te gaan.

Met het acties-veld op de startpagina kunnen snel acties gestart worden. Typ hier 'sollicitant' en kies de optie 'Nieuwe kaart - Potentiële sollicitant' om een nieuwe potentiële sollicitant toe te voegen.

Een andere mogelijkheid is om vanuit de kaarttegel 'Potentiële sollicitanten' via het potentiële sollicitant-icoon op de tegel een potentiële solllicitant aan te maken. Voorwaarde is dan uiteraard wel dat in de startpagina-inrichting gebruik gemaakt wordt van de kaarttegelwidget 'Overzicht - Potentiële sollicitanten'.

Functies op de potentiële sollicitantkaart

De potentiële sollicitantkaart heeft verschillende algemene- en kaartspecifieke functies.


Algemene functies:

Openstaande wijzigingen in de kaart definitief doorvoeren.

Openstaande wijzigingen ongedaan maken.

De gegevens van de kaart verversen.

De potentiële sollicitant archiveren.

Wanneer de kaart onderdeel is van een selectie van kaarten navigeer je met deze knop naar de vorige kaart.

Wanneer de kaart onderdeel is van een selectie van kaarten navigeer je met deze knop naar de volgende kaart.

In 'Navigeren' kan een fragment van de medewerkernaam worden ingevoerd. Met de '...' knop kan worden aangevinkt in welke type medewerkers je wilt zoeken.

Kaartspecifieke functies:

Afhankelijk van de rechten van de gebruiker en de vastgezette kaartspecifieke functies ziet de gebruiker meer of minder van onderstaande functies:

De potentiële sollicitant promoveren naar sollicitant.

Nieuw document koppelen. Deze knop is enkel zichtbaar wanneer documentsjablonen gedefinieerd zijn op het sollicitantkaarttype en de huidige gebruiker recht heeft op één of meerdere documentsjablonen. Documenten worden zichtbaar in het contactoverzicht van de sollicitant.

Nieuwe e-mail verzenden. Deze knop is enkel zichtbaar wanneer e-mailsjablonen gedefinieerd zijn op het sollicitantkaarttype en de huidige gebruiker recht heeft op één of meerdere e-mailsjablonen. Verzonden e-mail wordt zichtbaar in het contactoverzicht van de sollicitant.

Start een kaartrapportage over deze (selectie van) potentiële sollicitantkaart(en).
Enkel wanneer een gebruiker recht heeft op één of meerdere rapporten of rapportbeheer is deze knop zichtbaar.

Start kaartspecifieke acties. Hier kan je kiezen voor documentsjabloonbeheer en e-mailsjabloonbeheer. De acties zijn rechtafhankelijk beschikbaar.

Detailtabbladbeheer. Je kan detailtabbladen openen door te klikken op relevante samenvattingen in de hoofdtabbladen of je kan ze via detailtabbladbeheer openen. Daarnaast kan je snel alle detailtabbladen openen of sluiten of via de detailtabblad manager vastzetten aan de kaart. Een volgende keer openen van de kaart zal dan de gepinde detailtabbladen ook direct openen.

Open de helppagina van deze kaart.

Knoppenbalkbeheer. Hier kan je aanvinken welke van de kaartspecifieke functies direct als knop boven de kaart staan. Daarnaast kan je vanuit dit menu minder vaak gebruikte acties starten.

Openen van bestaande potentiële sollicitantkaart

Om een bestaande potentiële sollicitantkaart te openen zijn er verschillende mogelijkheden:

Typ hier een fragment van de naam van de persoon en klik op zoeken. Potentiële sollicitanten zijn te te herkennen aan het potentiële sollicitant-icoon:

Een andere manier om een bestaande sollicitantkaart te openen is om via de startpagina naar het actieveld te navigeren. Typ hier 'Sollicitanten' en kies de optie 'Overzicht - Potentiële sollicitanten'. In het overzicht dubbelklikken op de gewenste naam van een persoon opent de desbetreffende potentiële sollicitantkaart.Was dit een antwoord op uw vraag?