De potentiële sollicitant

In LIFT kun je het hele sollicitatieproces bewaken, van potentiële sollicitant tot werknemer of inhuurkracht. De potentiële sollicitantkaart is de start van het sollicitatieproces en daarom leggen wij hier de basisgegevens vast. Komt deze medewerker verder in het sollicitatieproces, dan gaan wij steeds meer informatie vastleggen. De potentiële sollicitant is interessant voor jouw organisatie, maar er is nog geen contact met deze persoon. Een nieuwe potentiële sollicitant maken wij aan onder de processen.

In LIFT heb je hoofdtabbladen en detailtabbladen waar je informatie over de medewerker kunt vinden.


Hoofdtabs

Onder de hoofdtabs vinden wij vier tabbladen, de basisgegevens, of deze medewerker al gekoppeld is aan een openstaande vacature, wij kunnen hier kennis vastleggen en de correspondentie rond deze medewerker wordt vastgelegd.

Basistab

Op het basistab van de medewerker krijg je een snel overzicht van de potentiële sollicitant. Denk dan bijvoorbeeld aan de adres- en contactgegevens, wie als recruiter betrokken is bij deze medewerker en eventuele aantekeningen.

Vacatures

Onder het vacaturetab vinden wij de vacature(s) waar deze medewerker op is voorgedragen. Daar kan je elke type medewerker op voordragen, dus ook de medewerker waar je nog geen contact mee hebt.

Kennis

Op het 'kennis' tab kun je de inzetbaarheid, kennis en vaardigheden van een medewerker bijhouden. Door op de bolletjes te klikken geef je aan of de medewerker beginner, ervaren, zeer ervaren of juist expert is. Ook kan je aangeven of een medewerker hier ambitie in heeft. Stel dat er een opdracht binnenkomt voor een medewerker met bepaalde vaardigheden kun je deze matchen op inzetbaarheid, kennis en vaardigheden. LIFT kent vele mogelijkheden voor het matchen van het personeel en wordt in het artikel matching verder toegelicht. Uiteraard weet je bij een potentiële sollicitant nog niet in detail wat zijn of haar vaardigheden, inzetbaarheden en kennisgebieden zijn.

Correspondentie

Hier kan je alle e-mail en documentcommunicatie rondom deze medewerker vinden.

Detailtabs

Onderaan de kaart vinden wij de detailtabs. Hier kan je wat extra informatie over deze medewerker vinden. Denk dan bijvoorbeeld aan meer persoonlijke gegevens en het contactoverzicht.

Knoppenbalk op de potentiële sollicitantkaart

De kaart heeft verschillende functies, bovenstaande nummers vind je hieronder uitgelegd.

 1. Opslaan, vergeet bij het wijzigen van de kaart niet om de kaart op te slaan

 2. Wijzigingen ongedaan maken, heb je een wijziging gemaakt die je toch niet had willen maken, dan kan je het hier de laatst opgeslagen staat terughalen

 3. Verversen, dit doe je bijvoorbeeld na een wijziging om te controleren of deze correct is doorgevoerd. Als collega's van je ook contact hebben met Eva kun je voor de zekerheid de kaart verversen om te zien of zij toevallig op hetzelfde moment wijzigingen hebben aangebracht.

 4. Archiveren, dit doe je als de potentiële sollicitant om de een of andere reden niet meer interessant is voor jouw organisatie. Deze medewerker wordt na het archiveren volgens de AVG regels uit het systeem verwijdert.

 5. Vorige/volgende kaart, wanneer je vanuit een selectie op deze kaart terecht bent gekomen kan je eenvoudig naar de volgende of vorige medewerker gaan.

 6. Navigeren, dit is een zoekbalk waarmee je binnen de bak potentiële sollicitanten kan zoeken

 7. Promoveren naar sollicitant, als de potentiële sollicitant interessant genoeg bevonden is kan je deze persoon promoveren naar een sollicitant.

 8. Nieuw contactmoment, hier kan je een nieuwe afspraak, gespreksnotitie of workflow aanmaken

 9. Nieuw document, als er een documentsjabloon ingericht is kan je hier een document creëren

 10. Nieuwe e-mail, als er een e-mailsjabloon ingericht is kan je de medewerker vanuit hier e-mailen

 11. Bestanden uploaden, met een drag and drop actie kan je een document/e-mail uploaden op deze kaart. Echter kan je ook hier klikken en je document/e-mail selecteren op je harde schijf

 12. Kaartspecifieke acties, hier kan je de e-mail en documentsjablonen beheren

 13. Open detailtabblad, wanneer je een detailtabblad gesloten hebt kan je hem hier weer openen. Ook kan je het detailtabblad vastpinnen, dat wil zeggen dat deze altijd getoond wordt als je deze specifieke kaart opent

 14. Knoppenbalkbeheer, de standaard knoppen in de knoppenbalk kan je hier beheren. Genereer je bijvoorbeeld nooit een document op deze type kaart? Dan kan je de knop "nieuw document" weg laten vallen

Heb je vragen over de potentiële sollicitant?

Neem dan contact op via 015 270 09 99 of [email protected] of chat met ons!

Heb je het antwoord gevonden?