Uren- en lastenoverzicht

Snel inzicht in al je geschreven uren en je declarabiliteit

Martin van der Zee avatar
Geschreven door Martin van der Zee
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Inzicht in alle uren- en lasten van medewerkers

Dit rapport kan voor een (selectie van) medewerker(s) inzicht geven in o.a.:

 • Indien- en akkoorddatum

 • Declarabiliteit

 • Gewerkte uren (totaal, op projecten en/of taken)

 • Urennorm

 • Vakantiestand

 • Overwerkstand

 • Kilometers

Het uren- en lastenoverzicht kan als kaartrapportage geconfigureerd worden onder de medewerkerkaart, binnen het medewerkerportaal en als algemeen rapport in de module 'Urenregistratie' in rapportbeheer. Als een rapportconfiguratie beschikbaar wordt gesteld op het medewerkerportaal dan zal dit altijd alleen de gegevens van de ingelogde medewerker betreffen.

Rapportopties

Soort overzicht

Kies hier voor 'Standaard met detail' of 'Gegroepeerd op periode'. Optioneel kunnen medewerkers zonder informatie worden weggefilterd.

Rapporteer de volgende medewerkerstatussen

Deze optie is enkel beschikbaar in de algemene rapportvariant. Hier kan worden aangeven welke medewerkerstatussen moeten worden meegenomen in het rapport.

Selectiekeuze

Hier kan worden aangegeven welke filters al dan niet door de gebruiker ingesteld mogen worden en/of welke filters van toepassing zijn:

 • Vestiging van de medewerker (volgens het contract van de werknemer of de gekoppelde vestiging van een inhuurkracht op het P&O tabblad)

 • Productgroep van de medewerker (volgens het contract van de werknemer of de gekoppelde productgroep van een inhuurkracht op het P&O tabblad)

 • Urenmanager (zoals aangegeven op het P&O tabblad van de medewerker)

 • Intern/extern (volgens het contract - functieomschrijving van de werknemer)

Getoonde kolommen

Het rapport levert uitvoer met instelbare velden. In dit blok kan je de kolommen selecteren m.b.v. de onderstaande knoppen:

Ga naar de modus om kolommen te selecteren door de gewenste kolommen aan te vinken. Met het 'Zoek' veld kan je velden snel filteren op een tekst(fragment).

Ga naar deze modus om kolommen in het overzicht naar wens te sorteren. Gebruik hiervoor de pijltjes achter een kolomnaam.

Enkel zichtbaar in sorteermode. Schuif de huidige kolom naar één kolom eerder.

Enkel zichtbaar in sorteermode. Schuif de huidige kolom naar één kolom later.

Declarabiliteitsberekening

In het overzicht kan je verschillende velden toevoegen die betrekking hebben op de declarabiliteit van de medewerker. Omdat er verschillend tegen de definitie van declarabiliteit kan worden aangekeken heeft LIFT hierin de volgende opties:

 • Gebruik de systeeminstelling van de urenkaart. Dit kan alleen als in de bedrijfsinstellingen van back-office urenkaart een waarde gekozen is voor 'Toon declarabiliteit'. In taakkaart kan dan aangegeven worden hoe met uren op de taak moet worden omgegeven t.a.v. de declarabiliteit. Een taak kan dan buiten de berekening vallen, tellen als declarabele uren of tellen als niet declarabele uren. Wanneer een instelling is opgegeven op taakniveau is deze leidend t.o.v. de instelling op rapportconfiguratieniveau

 • Op basis van gewerkte uren

 • Op basis van norm

Afhankelijk van de gekozen optie kunnen systeemtaaktypen of taken ook in het rapport worden uitgesloten van de berekening.

Was dit een antwoord op uw vraag?