Algemene rapportages

De verschillende mogelijkheden om algemene rapportages te starten

Martin van der Zee avatar
Geschreven door Martin van der Zee
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Naast kaartrapportages en exports naar de API biedt LIFT algemene rapportages die inzicht geven in bijvoorbeeld alle geschreven uren of de gemaakte omzet per vestiging. In tegenstelling tot kaartrapportages werken algemene rapportages in beginsel altijd over alle data. Door middel van rapportconfiguraties van algemene rapporten en beschikbare instellingen van het specifieke rapport kunnen mogelijk wel filters worden toegepast om specifieke onderdelen uit te lichten.

Starten algemene rapporten

Er zijn verschillende manier waarop algemene rapporten gestart kunnen worden:

Rapporten starten via acties

Met de nieuwe actie-balk bovenin de startpagina kunnen eenvoudig acties gestart worden zonder te hoeven zoeken binnen widgets op tabbladen van de startpagina. Vanuit de actiebalk kan je nieuwe kaarten aanmaken, overzichten starten en en dus ook algemene rapportages starten.

Startpagina in de snelkoppelingenbalk. De snelkoppelingbalk is de strook met mogelijk te starten functies aan de linkerkant van het LIFT scherm. Ga naar dit scherm om naar het optiemenu te navigeren.

Als je de naam van het gewenste rapport in de actiebalk intypt is dit verreweg de snelste en meest eenvoudige manier om een algemeen rapport te starten. Zelfs een fragment van de rapportnaam is al voldoende:

Rapporten starten via de rapport-widget

Standaard zijn algemene rapporten te vinden in de rapport widgets op de tabbladen met dezelfde naam als de categorie van het rapport. Het is echter mogelijk dat een applicatiebeheerder de gebruiker een standaard startpagina-configuratie heeft gegeven waarin de rapportwidget op een tabblad met een andere naam beschikbaar is gesteld.

Rapporten starten via de links-widget

Het is mogelijk om bijvoorbeeld favoriete rapporten toe te voegen aan de (handige) links widget. Meer uitleg over de links widget is hier te vinden.

Rapporten starten via een snelkoppeling

Zowel van algemene rapporten als kaartrapporten kan een gebruiker eenvoudig een snelkoppeling maken. Wanneer je een rapport start en klikt op het rapport icoon kan je aangeven dat je van dit rapport een snelkoppeling (rapportlink) wilt maken.

De snelkoppeling werkt zowel voor algemene rapporten als kaartrapporten. Voor kaartrapporten zal bij het aanmaken van de rapportlink de gekoppelde kaart worden meegegeven in de snelkoppeling. Wanneer een opgeslagen selectie wordt gebruikt geeft LIFT de optie 'Selectie: <naam van de opgeslagen selectie>'.

Een snelkoppeling/rapportlink kan worden verwijderd door de rapportsnelkoppeling te selecteren en in het dialoog via het rapport icoon te kiezen voor 'Verwijder de rapport link voor...'.

Snelkoppelingen naar favoriete rapporten zijn op te roepen via de rapportknop in de linker-actiebalk:

Startmenu voor favoriete rapporten.

Was dit een antwoord op uw vraag?