Je kilometers schrijven

Indien je zakelijke kilometers rijdt kan je deze registreren in je urenkaart. Daar kan je op het project de bestede tijd en de gereden kilometers schrijven. 

Wanneer je een auto van de zaak hebt is het gebruikelijk dat je een maximaal aantal privé kilometers per jaar mag rijden. Dit "privé kilometer quotum" is door jouw organisatie in je werknemercontract ingevuld. In onderstaande rapport rekenen wij het resterende quotum aan de hand van de reeds gereden kilometers voor je uit.

In blok 1 kan je de huidige kilometerstand van je auto invoeren. Deze kilometerstand is belangrijk voor de berekening van het resterende quotum uit je privé kilometers. In blok 2 zie je hoe LIFT dit voor het huidige jaar voor je uitrekent.

Totaal gereden kilometers: Dit is de laatste ingevoerde kilometerstand - de eindstand van de kilometers van afgelopen jaar.

Zakelijke kilometers t/m "datum eindstand van laatste invoer kilometerstand":  Dit is het totaal van de zakelijke kilometers die jij dit jaar, tot en met de laatste invoer van je kilometerstand, op een project hebt geschreven.

Zakelijke kilometers vanaf "datum 1 dag na je laatste invoer kilometerstand": Dit is het totaal van de zakelijke kilometers die jij dit jaar, na de laatste invoer van je kilometerstand, op een project hebt geschreven.

Quotum privé kilometers: Dit is het aantal privé kilometers die jij per jaar mag rijden in de zakelijke auto. Indien je geen zakelijke auto hebt is dit natuurlijk niet relevant.

Privé kilometers: Dit is de uitkomst van de volgende formule "Het totaal gereden kilometers" - "Zakelijke kilometers t/m "datum eindstand van laatste invoer kilometerstand". Dit zijn dus het aantal gereden privé kilometers t/m de laatste invoer van de kilometerstand. Deze kan dus al hoger zijn, omdat je alweer gereden hebt sinds de laatste invoer van je kilometerstand. 

Restant quotum: Dit is het "Quotum privé kilometers" - "Privé kilometers". Ook deze kan al lager zijn, omdat je eventueel alweer gereden hebt sinds de laatste invoer van je kilometerstand. 

Het is daarom van belang om je kilometers op tijd te verantwoorden en een goed inzicht te houden in je resterende privé quotum.

In blok 3 zou je een andere auto kunnen selecteren, als het mogelijk is om met verschillende auto's te rijden.

Heb je nog vragen over je kilometerstand?

Neem dan contact op met je applicatiebeheerder of chat met ons!

Heb je het antwoord gevonden?