Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesRapportagesKaartrapportages
Rapport 'Overzicht van kaartgegevens' voor lijsten
Rapport 'Overzicht van kaartgegevens' voor lijsten

Kaartrapport geschikt voor het maken van overzichten met instelbare kolommen

Martin van der Zee avatar
Geschreven door Martin van der Zee
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Inleiding

Het rapport 'Overzicht van kaartgegevens' is beschikbaar op vrijwel alle standaard kaarten van LIFT. Denk hierbij aan werknemer-, project-, klant- en contactpersoonkaart. Het rapport is zeer geschikt voor het maken van overzichten met in te stellen kolommen.

Lees eventueel eerst de algemene uitleg over kaartrapportages voor de juiste kaartkeuze, standaardinstellingen en het toevoegen van een kaartrapport. Configuratie van dit rapport gebeurt - net als alle andere rapporten - vanuit rapportbeheer.

Opties

Na invullen van de standaardinstellingen van het rapportinformatietabblad kan het daadwerkelijke rapport worden geconfigureerd in het Opties tabblad:

Kolommen kiezen in het rapport

De rapportbeheerder kan aangeven dat de gebruiker na het starten van het rapport zelf de kolommen mag kiezen of dat bij starten van het rapport een vaste definitie wordt gebruikt welke al dan niet rekening houdt met de ingestelde lijstrechten van de gebruiker. Om het voor gebruikers niet te ingewikkeld te maken worden over het algemeen vast ingestelde kolommen gebruikt.

Toegestane exports

In deze instellingen kan de rapportbeheerder aangeven of het voor de gebruiker toegestaan is om een export naar MS Excel te maken. Na uitvoeren van het rapport zal de gebruiker dan een Excel icoontje zien welke het overzicht converteert naar een Excel bestand welke dan gedownload wordt. Bij problemen met het download bestand is het vaak een popup blocker bij de gebruiker die er voor zorgt dat het bestand niet gedownload kan worden.

Verder kan nog worden aangegeven dat het rapport gepubliceerd moet worden naar de API. In het API artikeloverzicht wordt meer informatie geven over het gebruik van de API.

Standaardkolommen

Het samenstellen van de kolommen is vanuit iedere kaart anders. Iedere kaart heeft andere velden en koppelingen. In bovenstaand screenshot is de klant-contactpersoonkaart als uitgangspunt genomen.

Koppelingen

Door bij 'Koppelingen' te klikken op de bron 'contactpersoon' worden in de tweede kolom 'Beschikbare velden' veldgroepen getoond. Afhankelijk van de gekozen bron zullen verschillende veldgroepen zichtbaar worden.
Door in koppelingen 'Contactpersoon' open te klikken met het '+' symbool worden de aan de contactpersoonkaart gekoppelde informatie zichtbaar zoals de klantkaart.

De klant kan geselecteerd worden om klantvelden toe te voegen aan een overzicht.

Beschikbare velden

In de beschikbare velden zie je alle gegevens binnen de geselecteerde bron.

De bron is te selecteren door de boom open te klikken met het '+' symbool in de eerste kolom met de naam 'Koppelingen'.

Door een veld aan te vinken wordt deze dan toegevoegd aan de derde kolom 'Zichtbare velden'. Met 'Zoeken' kan snel op een (fragment van) veldnaam gezocht worden:

Klik in koppelingen eventueel gekoppelde kaarten aan om velden uit die kaart te selecteren.

Zichtbare velden

In 'Zichtbare velden' zie je de bronnaam, groepnaam en het gekozen veld.

Door het selecteren van meerdere velden uit 'Beschikbare velden' zal er een lijst van velden ontstaan in de zichtbare velden. De uitvoer van het rapport zal de volgorde van de zichtbare velden respecteren. Door een veld te selecteren kan met de + of de - de volgorde van de velden ingesteld worden. De volgorde van velden kan ook via drag & drop worden aangepast.

Voor uitleg over transponeren en het hernoemen van kolomnamen verwijzen wij naar een uitwerking in de documentatie over dit rapport bij het werken met gekoppelde lijsten.

Uitvoer

Wanneer een configuratie volledig gemaakt is zoals bijv. hieronder:

Zal de uitvoer er voor één kaart zo uit zien:

Export naar MS Excel

Standaard zal de uitvoer op het scherm worden getoond in één of meerdere tabbladen zoals hierboven is beschreven. In de rapportconfiguratie kan ook aangegeven worden dat de uitvoer optioneel naar MS Excel gedaan moet kunnen worden. LIFT kan dit op 2 niveaus; het hele rapport of het actieve tabblad. Gebruik voor de hele export de XLSX knop in de kop van de kaart. Voor een tabblad export naar Excel gebruik je de Excelknop op het tabblad zelf.

Kaartgegevens rapporteren met gekoppelde lijsten

Zoals in de inleiding al aangegeven, wordt het rapport 'Overzicht van kaartgegevens' doorgaans gebruikt voor het genereren van zelfgedefinieerde overzichten / platte lijsten

met kaartregels en ingestelde kolommen. Het rapport 'Overzicht van kaartgegevens' kan echter ook kaartgegevens rapporteren met gekoppelde lijsten. Denk daarbij aan bijvoorbeeld medewerkergegevens met bijbehorende contracten en/of gekoppelde auto's.

Was dit een antwoord op uw vraag?