Alle collecties
Rapportages
Algemeen
Rapportagemogelijkheden in LIFT
Rapportagemogelijkheden in LIFT

Rapportages binnen LIFT

Martin van der Zee avatar
Geschreven door Martin van der Zee
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Informatie ontsluiten uit data binnen LIFT

Een van de grootste voordelen van LIFT Software is de ongekende mogelijkheden op het gebied van rapportages. LIFT kent vele standaardrapportages die specifiek voor je eigen organisatie te configureren zijn en beschikbaar gesteld kunnen worden aan één of meer gebruikersgroepen.

In deze artikelverzameling zal worden uitgelegd welke rapportagemogelijheden LIFT heeft, hoe rapportages aanmaakt kunnen worden en hoe deze aan specifieke gebruikersrollen toegekend kunnen worden.

LIFT kent drie verschillende manieren van rapporteren:

  1. Kaartrapportages

    Kaartrapportages zijn rapporten welke rapporteren over data uit één of meerdere kaarten. Meerdere kaarten kunnen daarbij alle kaarten zijn of kaarten binnen een selectie. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een lijst van alle medewerkers van een bepaalde HR manager.

  2. Algemene rapportages

    Algemene rapportages zijn rapporten die werken op alle data in LIFT en niet op basis van kaartselecties. Sommige algemene rapportages kunnen over meerdere typen kaarten rapporteren. Denk bijvoorbeeld aan de totale geschreven omzet over een jaar. Het rapport kijkt dan naar alle geschreven uren op projecten, maar ook op reeds gearchiveerde projecten in de peilperiode. Wanneer een organisatie veel algemene rapporten heeft verdient het de aanbeveling rapportages te ordenen. Algemene rapportages kunnen eenvoudig vanuit de actiebalk opgestart worden.

  3. API rapportages

    Wanneer de rapportagemogelijkheden van LIFT onverhoopt niet toereikend genoeg zijn dan biedt LIFT de mogelijkheid om periodiek data te publiceren op de API. Business Intelligence tools kunnen deze data dan oppakken voor eigen dashboards. BI tooling is bijvoorbeeld zeer geschikt voor het combineren van verschillende rapportageverzamelingen en het visueel aantrekkelijk presenteren van rapporten. Bij BI tools valt te denken aan Microsoft PowerBI, Qlik en Tableau.

Zie hier voor het beheer van algemene- en kaartrapportages. Rapportages die gepubliceerd worden op de API worden beheerd in API beheer.

Was dit een antwoord op uw vraag?