De vakantiestand

LIFT rekent automatisch de resterende vakantiestand voor je uit

Dominique Amennou avatar
Geschreven door Dominique Amennou
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Je actuele vakantiestand zie je in je medewerkerportaal

Doordat je in de urenkaart je projecturen, maar ook je vakantie, ziekte en andere taken schrijft, kunnen wij voor je uitrekenen hoeveel vakantiedagen je nog over hebt. Je huidige vakantiestand wordt dus bepaald door de vakantie die je schrijft in je urenkaart. Wij raden aan om altijd een omschrijving bij je vakantie te schrijven, zodat je in de toekomst snel weet welke vakantieopname bij welke vakantie hoort.

De opbouw van je vakantiedagen wordt bepaald door je contract en het aantal vakantiedagen dat daar ingevuld is. Deze zijn onder het P & O tab in je medewerkerkaart te vinden. 

In onderstaand screenshot kan je zien dat wij meerdere variabelen voor je uitrekenen. Onder de tab vakantiestand tonen wij vier blokken.

1. Vakantiestand "huidige jaar" (t/m vandaag)

In de actuele vakantiestand laten wij zien hoe je huidige vakantiestand tot stand is gekomen.

Beginstand op "1 januari huidige jaar": Dit zijn de resterende vakantiedagen van het afgelopen jaar.

Opgebouwd in periode: LIFT verdeelt de opbouw per jaar evenredig over de maanden, en vervolgens per maand evenredig over het aantal dagen in die maand. Stel dat je 25 vakantiedagen per jaar krijgt, dan bouw je 25 / 12 dagen per maand op. In een maand bouw je dus ongeveer (25 / 12) = 2,08 dagen bij je vakantiestand op.

Opgenomen in periode: In de kolom opgenomen vakantie "huidige jaar" zie je precies welke vakantiedagen je dit jaar op hebt genomen. Deze worden ook in detail getoond in blok 3.

Correctie: Wanneer er een correctie op je vakantiestand wordt doorgevoerd kan je die als medewerker altijd terug zien. Een correctie kan positief of negatief zijn. Een positieve correctie betekent dat je er vakantiedagen bijgekregen of bijgekocht hebt. Een negatieve correctie wil zeggen dat je vakantiedagen ingeleverd of verkocht hebt. Als je geen correctie ziet, dan is er dus geen vakantiestandmutatie doorgevoerd op jouw vakantiestand. Als je boven de correctie zweeft zal je de reden van de correctie zien.

Eindstand op "huidige dag": Dit is je actuele vakantiestand op het einde van de huidige dag.

2. Vakantiestand "huidige jaar" (na vandaag)

In dit blok leggen wij uit hoe je nog op te bouwen vakantiestand tot stand komt en daarmee zie je precies hoeveel vakantiedagen je op 31 december zal hebben.

Geplande beginstand: Dit is de vakantiestand aan het begin van de volgende dag, oftewel morgen.

Geplande opbouw in periode: Hier tonen wij de vakantieopbouw die je in de nog resterende tijd van het jaar opbouwt.

Geplande opname in periode: Hier tonen wij de reeds opgenomen vakantiedagen die in de toekomst liggen, maar wel binnen het huidige jaar. In blok 4 zie je de geplande vakantie. In dit voorbeeld zie je dat de medewerker in augustus 2 weken naar Spanje gaat. Dat zijn dus 10 vakantiedagen die op de vakantiestand in mindering wordt gebracht.

Geplande eindstand op "einde huidige jaar": Hier wordt de geplande beginstand + geplande opbouw in periode - geplande opname in periode getoond. Als je in dit jaar geen vakantie meer opneemt zal je dus 19,5 vakantiedagen overhouden.

Heb je nog vragen over je vakantiestand?

Neem dan contact op met je applicatiebeheerder of chat met ons!

Was dit een antwoord op uw vraag?