Met reverse billing genereer je een factuur, maar verzend je het niet naar de klant

Het komt steeds vaker voor dat de klant aangeeft hoeveel en wanneer er betaald zal worden. Vaak worden de bestede uren binnen de klantrelatie bijgehouden of eist de klant dat er bepaalde kenmerken, PO nummers of andere zaken op de factuur staan. De realiteit is dat je dan een factuur ontvangt in plaats verzend. Je klant zal deze factuur dan aan jouw organisatie betalen. In andere woorden zijn reverse billing facturen debetnota’s uitgereikt door de afnemer, die ook worden uitbetaald door de afnemer.

Waarom is dit handig?

Vooral grote organisaties, bijvoorbeeld een multinational, kunnen hierdoor het gehele proces administreren en behouden daarmee de controle. Ze hoeven dan niet alle binnenkomende facturen te verwerken en daarmee is de veronderstelling dat dit administratieve handelingen reduceert.

Ook wordt het gezien als een dienst die wordt geleverd aan de zelfstandigen die ze inhuren. De zelfstandige heeft vaak geen softwaresysteem en zal daarom handmatig een factuur op moeten stellen en factureren. Bij een reverse billing ontvangt de zelfstandige een factuur van zijn of haar werkgever, welke gelijk staat aan de uitbetaling.

In LIFT bieden wij deze functionaliteit op de klant en het project aan

Op de klant kan de "standaardwaarde" aangevinkt worden. Dat wil zeggen dat alle projecten op deze klant via de reverse billing methode gefactureerd zullen worden.

Standaardwaarde reversed billing LIFT Software

Ook is het mogelijk dat niet alle projecten bij de klant via de reverse billing methodiek gefactureerd moeten worden, maar specifieke projecten wel. Voor dit specifieke project vink je de "reverse billing" aan.

Reversed billing op een specifiek project in LIFT Software

De Facturatie

De projecten worden gewoon gefactureerd wanneer de facturatie wordt gestart vanaf de klant- of projectkaart. Binnen de factuurmodule worden de reverse billing facturen er automatisch uitgefilterd en zal je de vink zelf aan moeten zetten om de factuur alsnog te genereren.

Inclusief reversed billing

De belastingdienst

Volgens de belastingdienst moeten deze facturen aan bepaalde eisen voldoen:

  • Je moet met de afnemer vooraf hebben afgesproken dat de afnemer de factuur opmaakt.

  • Als leverancier ben je aansprakelijk voor de juistheid van de factuur van de afnemer.

  • Ga je niet akkoord met de factuur van de afnemer? Dan moet je de afnemer hiervan tijdig op de hoogte brengen. De factuur is dan namelijk ongeldig. Je moet als leverancier dan zelf een factuur uitreiken, tenzij je het met de afnemer eens wordt over een verbeterde factuur.

  • De factuur voldoet aan alle wettelijke regels.

  • Als leverancier ben je verantwoordelijk voor de betaling van de btw aan de belastingdienst, ook als dat bedrag te hoog is.

Het is dus van belang om de ontvangen factuur goed te controleren op eventuele fouten. Daarnaast is het binnen LIFT van belang om je omzet wel te genereren. Dus de factuur zal je alsnog creëren, echter wordt hij niet verzonden.

Wil je hier meer over weten?

Neem dan contact op via 015 270 09 99 of [email protected] of chat met ons!

Heb je het antwoord gevonden?