Alle collecties
Rapportages
Kaartrapportages
Rapport 'Overzicht van kaartgegevens' met gekoppelde lijsten
Rapport 'Overzicht van kaartgegevens' met gekoppelde lijsten
Martin van der Zee avatar
Geschreven door Martin van der Zee
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Inleiding

Het rapport 'Overzicht van kaartgegevens' wordt doorgaans gebruikt voor het genereren van zelfgedefinieerde overzichten / platte lijsten met kaartregels en zelf geconfigureerde kolommen. Het rapport 'Overzicht van kaartgegevens' kan echter ook kaartgegevens rapporteren met gekoppelde lijsten. Denk daarbij aan bijvoorbeeld medewerkergegevens met bijbehorende contracten en/of gekoppelde auto's.

Opties

Configuratie van het rapport voor de kaartgegevens geschiedt op dezelfde manier als beschreven in de standaard uitleg voor overzicht van kaartgegevens.

Transponeren

In bovenstaande configuratie zou je een lijstuitvoer krijgen van naam-, woonplaats en e-mailgegevens:

Met de optie 'Transponeren' zoals weergegeven met de rode pijl in de bovenste afbeelding worden kolommen regels en regels kolommen. Op deze manier ontstaat een soort kaartoverzicht i.pv. een lijstoverzicht:

Extra kolommenconfiguratie

Door 'Kolommenconfiguratie toevoegen' te gebruiken kan een gekoppelde lijst of kaart (via transponeren) worden toegevoegd. Gebruik hiervoor de 'nieuw' knop rechts van de standaardkolommen:

Er wordt dan een extra tabblad 'Medewerker' toegevoegd:

Met de '+' kan de bron worden aangepast. Kies hier bijvoorbeeld 'Werknemercontract'. Door de bron aan te passen wordt het mogelijk om de aan de medewerker gekoppelde contractkaartgegevens in het rapport te gebruiken, zoals bijvoorbeeld:

De uitvoer zal twee tabbladen bevatten. Medewerker bevat het eerder gedefinieerde en getoonde overzicht en het tweede tabblad bevat alle werknemercontractgegevens.

In onderstaande situatie heeft de medewerker echter maar één regel en dus één contract:

Kolomnamen aanpassen

Bovenstaand screenshot resulteert met het veld 'Werknemercontract - per - Overige velden - Naam' in een weinigzeggende kolomnaam 'Naam'. Bij grote veldenselecties is het zelfs mogelijk dat er meerdere kolommen getoond gaan worden met eenzelfde generieke naam. Om de uitvoer te verduidelijken kunnen kolomnamen in de rapportuitvoer aangepast worden. Gebruik hiervoor in de 'Zichtbare velden' groep de 'Kolomnamen aanpassen' knop:

en verander het veld 'Naam' bijvoorbeeld in ''Periode':

en de uitvoer zal nu stukken duidelijker zijn:

Export naar Excel

Standaard zal de uitvoer op het scherm worden getoond in één of meerdere tabbladen zoals hierboven is beschreven. In de rapportconfiguratie kan ook aangegeven worden dat de uitvoer optioneel naar MS Excel gedaan moet kunnen worden. LIFT kan dit op 2 niveaus; het hele rapport of het actieve tabblad.

Gebruik voor de hele export de XLSX knop in de kop van de kaart. Voor een tabblad export naar Excel gebruik je de Excelknop op het tabblad zelf.

Was dit een antwoord op uw vraag?