Iedere werknemer krijgt een standaard advies- en intern tarief

Op het werknemercontract leggen wij de standaard uurtarieven vast. Met dit advies- en interne tarief bepalen wij de "verkoopprijs" en de "kostprijs" van deze specifieke medewerker. Wanneer je deze medewerker voordraagt op een aanvraag of een project, zullen deze uurtarieven automatisch ingevuld worden. Je mag per voordracht uiteraard wel afwijken van de standaard uurtarieven.

De inhuurkracht

Bij de inhuurkracht maken wij geen contract aan dus hier leggen wij direct op de inhuurkracht het standaard adviestarief en interne tarief vast. Ook bij het voordragen van een inhuurkracht mag je afwijken van de standaard uurtarieven. Dit is natuurlijk volkomen afhankelijk van de afspraken die je maakt met de klant en de inhuurkracht.

Het belang van deze tarieven

Om een gedegen projectadministratie te kunnen voeren is het natuurlijk van belang om de verkoopprijs van de uren van de medewerkers vast te leggen. Dit is namelijk van invloed op de facturen die verstuurd moeten worden. Daarnaast kan LIFT inzicht bieden in de marge die op een medewerker, een project, en nog veel meer wordt gemaakt. Om een marge te kunnen bepalen zetten wij de kosten af tegen de baten. Voorbeelden van rapportages zijn: "bruto rendement per medewerker", "marge per medewerker per voordracht" en het "bruto margerapport". De mogelijkheden zijn heel breed, vraag dan ook aan de consultant van LIFT welke rapportages voor jouw organisatie geschikt zijn.

Heb je hier nog vragen over?

Neem dan contact op via 015 270 09 99 of [email protected] of chat met ons!

Heb je het antwoord gevonden?