Sluitend tijd schrijven

Binnen de urenkaart kan je de uren schrijven die je besteed hebt aan projecten of taken. De taken vinden wij onderaan in de urenkaart.

Taken zijn niet projectgerelateerde uren die je werkgever wel in de urenkaart wil hebben. Dit doen bedrijven vaak omdat ze graag willen dat de medewerkers sluitend tijdschrijven. Dat wil zeggen dat je elke week je 32, 36, of 40 uur schrijft (afhankelijk van je contract). Je contractpercentage vinden wij in het P/O tab onder je werknemercontract.

Algemene taak: een algemene taak is bij elke medewerker in de urenkaart beschikbaar. Uiteraard kunnen taken altijd worden uitgeschakeld bij specifieke groepen medewerkers. Een goed voorbeeld zijn de inhuurkrachten (zzpers), omdat die waarschijnlijk geen vakantie hoeven te verantwoorden.

Specifieke taak: een specifieke taak ken je voor een specifieke periode toe aan één of meerdere specifieke medewerkers. Denk dan bijvoorbeeld aan "zwangerschapsverlof" of een specifieke "interne taak".

Nationale feestdag: Stel dat de kerstdagen op een doordeweekse dag vallen, dan schrijf je de uren op "nationale feestdag" in plaats van "vakantie". Uren die je verantwoord op nationale feestdag worden namelijk niet van je vakantiebudget afgetrokken.

Let erop dat het zo kan zijn dat jouw organisatie ervoor gekozen heeft om met taakurenverzoeken te werken. Via deze weg dien je een verzoek in voor een taak.

Wil je hier meer over weten?

Neem dan contact op met je applicatiebeheerder of chat met ons!

Heb je het antwoord gevonden?